JOURNALIST
Samhällsreporter

Reportage Fakta Forskningsfrågor
Information

Jag är frilansjournalist och socionom, verksam som reporter och redaktör med inriktning på socialpolitisk utveckling, forskning och debatt.
Det är en utmaning, tycker jag, att skriva om komplicerade sammanhang och svåra frågor så att det blir begripligt,  inspirerande och tydligare, om än därmed inte alltid enklare…

Jag arbetar som samhällsreporter sedan väldigt många år, men fortfarande med entusiasmen och ordglädjen i behåll. Och lusten att förstå sammanhangen och att urskilja människorna där i.


   
Allra mest har jag…
 
 skrivit för facktidskrifter och specialpress. Jag medverkar sedan lång tid regelbundet t.ex. i den populärvetenskapliga tidskriften  Alkohol&Narkotika (CAN) som i ett brett socialpolitiskt perspektiv granskar och debatterar forskning, tendenser och utveckling inom området.
 

Genom årens lopp har jag också …

haft en rad uppdrag för organisationer och myndigheter som författare, skribent eller redaktör för periodiska tidskrifter, engångstidningar, nyhetsbrev och rapporter.
Bland annat har jag återkommande anlitats av Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen för skrivuppdrag på teman som spelberoende, alkohol- och drogförebyggande arbete inom skolan, arbetslivet och sjukvården, beroendebehandling och forskning inom det socialpolitiska fältet. 
 

… och skrivit faktaböcker och debatt- och reportageböcker

om nyskapande socialt arbete med utsatta ungdomar, om forskning inom alkohol- och drogområdet, om drogprevention i arbetslivet och om utvecklingen inom psykiatrin.

Läs ett utdrag ur min bok Våga, vilja, vara (Gothia förlag) om en framgångsrik och inspirerande verksamhet för utsatta ungdomar. (Länk uppe till höger på denna sida.)